Rachlidis

Mother Superior at St. Wiborada

Description:
Bio:

ראכלידיס היא אם המנזר של סט וויבורדה. ראכלידיס נולדה בשנת 1188 ונבחרה לראשות המנזר ב- 1218. למרות גילה הצעיר יחסית, היא מתפקדת כמנהיגה חמורת סבר ודקדקנית. היא נוטה להתייחס לאנשים שסביבה כאל ילדים קטנים המתפתים במהרה וזקוקים להדרכה מתמדת. בקרב הנזירות שלה, היא מקפידה על משמעת של ברזל ועל הרצאות על בסיס יומי בהן היא מדריכה אותן לגבי הבחירות הטובות בחיים וכיצד להימנע מהרעות.
עם זאת, היא חרוצה ובעלת חשיבה ממוקדת וחריפה והיא גם הראשונה, מבין אחיותיה, שהתעקשה על מיסוד הקשר עם מסדר הרמס ובניית מגורים בצמוד לחומת המנזר המיועדים למאגוסים ומלוויהם. ראכלידיס מקפידה להסביר למאגוסים על החטא שביוהרה ושבפעולות כנגד האל ומקווה שעם הזמן כל מאגוס יידע להשתמש בכוחותיו (אם בכלל) לטוב.

Rachlidis

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid