Tag: Baron

Results

  • Baron Hugo Schönborn

    הברון הוגו (1179) הוא המושל של העיירה [[קיצבוהל | קיצבוהל]] ובעל הקרקעות מסביב לה. בנוסף לכך, הברון הוא גם חבר ב[[מסדר החוֹחַ | מסדר החוֹחַ]]. הברון חי בקיצבוהל ביחד עם רעייתו, הליידי ארמנגרדה ובתו האנלור. האנלור ושלושת אחיה הגדולים …