Tag: Magus

Results

 • Melisseus of Tytalus

  מליסאוס הוא מאגוס מבית טייטאלוס שנולד באחוזה סמוכה לעיר "רגנסבורג":https://en.wikipedia.org/wiki/Regensburg#Early_history בשנת 1177. מליסאוס הוא קוסם חזק בעל עמידה גאה ואיתנה. הוא לובש שריון קרב וחרב, אם כי יכולותיו בהם מוגבלות …

 • Giovani Geneva of Jerbiton

  ג'ובאני מג'נבה לבית ג'רביטון נולד בשנת 1185. הוא אחד מהשוליות המוכשרים ביותר שאימנה קוסטנס לבית ג'רביטון. הוא גם היחיד שאימנה כמאגוס ג'רביטוני וללא רצון להחיל עליו את ניסיונה כמאגה לבית ורדיטיוס. עוד לפני שסיים את …

 • Liberious ex Bonisagus

  נולדתי עם המתת, ובגיל 5 המשפחה שלי העבירה אותי ל"דוד" רחוק שהסכים להשגיח עלי (אני לא בטוח שהוא באמת היה קרוב משפחה שלי, אך כך הוא הוצג לי). הוא פחות או יותר כלא אותי במרתף הספרייה שהוא היה אחראי עליה, כך שגדלתי בעיקר בחברת ספרים, …

 • Brutus Mutantus of Mercere

  מנסה להמציא מוטציה של הקסמים שבה ניתן להחליף את הFORM של הלחש מצורה של יסוד אחד לאחר. למשל, לחש שאמור להוריד אבנים מהשמיים יוריד אש מהשמיים. [[A Fool's Guide to Mutantum Magic by Brutus Mutantus ex Merceri | מדריך קסם מוטנטי למתחילים]] \ מאת ברוטוס …