Tag: covenant

Results

  • אחוות הצפון הקפוא

    אחוות הצפון הקפוא היא למעשה אסופה של [[פרקים (Chapters) | פרקים (Chapters)]]. האחווה הוקמה בשנת 771 כאשר אחוות האם המקורית שלה הייתה "השאיפה לפסגה". בית האם המקורי נהרס במהלך "הגדימה של בית טרמר":http://www.redcap.org/page/Sundering. בהקמתה היא הייתה אחד …