תנועה והתקדמות

Means Km Per Day Remarks
Foot 35 Walking all day
Horse 50 Ride Check: 3
Horse 80 Ride Check: 8
Horse 160 Horse exchange points, Rider fatigue, Ride Check: 9
Travelling with carts 35 -

תנועה והתקדמות

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid