חוק המשפחה

לפי החוק הרומי העתיק, לאבות הייתה הזכות להרוג את ילדיהם במידה ואלו הסבו להם צער. אף מאגוס לא עבר הצעדה, אי פעם, על כך שרצח את הפיליוס שלו. החוק ההרמטי מעולם לא שונה כך שיאפשר זאת בצורה כלשהי, אך ישנה התעלמות מוחלטת ממקרים בהם פרנס רוצח פיליוס ברחבי הטריביונל.
במידה מסויימת החוק מאוזן בכך שמאגוס הזומם לרצוח את כל “ילדיו” מוצא עצמו בדרך כלל קורבן לקנוניה משותפת שלהם. מקרים כמו אלו מושתקים, בדרך כלל, ומתקבלים כסכסוך משפחתי.

חוק המשפחה

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid