אי סדר

לחימה בהיקף נרחב (של אחוות או של קבוצות מאגוסים) היא נדירה ביותר ברחבי האלפים. כל אחווה בטריביונל תלויה באחוות אחרות לקיומה וקרבות נתפסים הן כבזבוז מוחלט של ויס והן כסכנה קיומית לאיזון הכלכלי של הטריביונל.
כמו בטריביונלים אחרים, גם בטריביונל האלפים, מלחמת קוסמים ובוודאי שתחרות (certamen) נתמכים על ידי חוקי המסדר והטריביונל. עדיין, התמיכה באירועים שכאלו תוגבל תמיד למינימום ושיתוף הפעולה תמיד יהיה במטרה לצמצם את רמת האלימות למינימום האפשרי.
כאשר אחוות פותחות במלחמה זו נגד זו, אירועים כמו אלו נקראים “אי-סדר”. ישנו מיתוס לפיו רצועת הרי האלפים יושבת על גבו של דרקון ושאי סדרואלימות עשויים להעיר אותו מרבצו. קסמי אימג’ינם, כך נאמר בחצי צחוק, מעניקים לו חלומות פז. רוב מוחלט של המאגוסים אינם מאמינים במיתוס הזה, ועדיין, השמועה ממשיכה להתפשט בקרב האחוות.

אי סדר

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid