המסדר והכנסייה

הטריביונל דורש מהמאגוסים והאחוות שבו לשמור על יחסים טובים עם הכנסייה. אזורים שבהם שליטת הכנסייה היא ברורה הם אזורים שאפילו מידה קלה של אלימות נחשב כהתערבות בחיי הארציים ובענייני הכנסייה.
מקומות בולטים שכאלו הם העיר הקיסרית החופשית קונסטנס והמנזרים החולשים על מעבר סן ברנר הגדול.
מאגוסים שאינם רוצים להסתכן בערעור היחסים עם הכנסייה נוטים למצוא מפלט בפרקים.

המסדר והכנסייה

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid