כללים לבניית מעבדה

מעבדה מורכבת מאוסף של סגולות ופגמים המשפיעים על 7 תכונות. 2 התכונות הראשיות התוחמות את הפוטנציאל של המעבדה הן גודל וסדר (Refinement). מספר הסגולות שהמעבדה יכולה להכיל (ללא פגמים מאזנים) הוא סכום הגודל והסדר. ככל שהמעבדה מכילה יותר סגולות, כך יש בה פחות מקום פנוי. המקום התפוס במעבדה שווה למספר הסגולות (ללא איזון פגמים) פחות הסדר שבה. את החלק התפוס שבמעבדה כותבים בסוגריים מיד אחרי הגודל. למשל, מעבדה בגודל ארבע שהחלק התפוס שלה הוא 1 תירשם כ (1+) 4+.
השטח התפוס במעבדה מוריד מהבטיחות שבה ולכן הבטיחות של המעבדה היא הסדר שלה פחות השטח התפוס (במידה וזהו ערך חיובי). הבטיחות חשובה שכן ערך זה מופחת מכמות קוביות ה Botch של פעילות מעבדה (ערך שלילי יעלה את הכמות). בנוסף, מעבדה עם ערך בטיחות שלילי מחייבת זריקת קובייה מיוחדת בכל עונה של עבודת מעבדה. אם תוצאת הזריקה שווה או פחותה מהערך המוחלט של הבטיחות, יש סיכוי ל- Botch. תוצאה של Botch מחייבת גלגול בטבלת האסונות של ניסויים במעבדה. גלגול זה מתבצע תוך כדי הוספה של הערך המוחלט של הבטיחות לתוצאת הגלגול (עד תוספת של 3+)

סידור המעבדה והגדלתה

מאגוס יכול לסדר את המעבדה שלו אם תיאוריית הקסם שלו גדולה משלוש. על כל עונה שהמאגוס משקיע, הסדר במעבדה עולה ב- 1 עד לערך של תיאוריית הקסם פחות שלוש. מאגוס עם תיאוריית קסם 5 יכול להשקיע עד שתי עונות ולקבל סדר של 2.
לחילופין, במגדלים של לומיניס אימפטום, ניתן להשקיע עונה על מנת להשמיש את חמשת הקומות העליונות של המגדל. כל עונה מעלה את הגודל של המעבדה ב- 1. פעולה זו עולה חומרים בעלות השווה לחצי מהפרש נקודות הבנייה בין הגדלים השונים כמפורט ב פרק בניית האחווה. למשל, הגדלת המעבדה מרמה 2 שעולה 30 נקודות בנייה לרמה 3 שעולה 60 נקודות בנייה, תדרוש השקעה חד פעמית של 15 פאונד. בנוסף להשקעה החד פעמית, עשירית ההפרש מתווספת להוצאות השנתיות של האחווה.

הוספת סגולות והורדת פגמים

מאגוס המעוניין בהוספת סגולות למעבדה יכול לעשות זאת בכמה אופנים:

  1. העלאת הסדר במעבדה.
  2. הגדלת המעבדה.
  3. הוספת פגם לצד הסגולה.
    על מנת להוסיף בפועל את הסגולה, המאגוס צריך לעבוד עונה אחת להוספת סגולה מינורית ושתי עונות להוספת סגולה מאג’ורית. באופן דומה, אם המאגוס רוצה להעלים פגם במעבדה הוא צריך לעבוד עונה לפגם מינורי ושתיים למאג’ורי.
    לכן, אם מאגוס צעיר קבע סגולה מינורית ופגם מינורי למעבדה שלו ולאחר מספר שנים העלה את תיאוריית הקסם שלו, הוא יכול עכשיו להשקיע עונה אחת בהעלאת הסדר במעבדה ועונה נוספת בהעלמת הפגם. כתוצאה מכך הוא יישאר עם סגולה מינורית אחת ועם שטח תפוס של אפס (מספר הסגולות פחות הסדר במעבדה).

כללים לבניית מעבדה

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid