קיצבוהל

כפר של כ- 100 משפחות. נמצא תחת ההנהגה של הברון הוגו שונבורן. תושבי הכפר מתפרנסים בעיקר מכריתת עצים ושליחתם דרך הנהר אל רוזנהיים. מספר קטן של מכרות מתכת נמצאים באיזור והם מאוכלסים כתלות בתנאי מזג האוויר באיזור.

קיצבוהל

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid