אחוות הצפון הקפוא

אחוות הצפון הקפוא היא למעשה אסופה של פרקים (Chapters). האחווה הוקמה בשנת 771 כאשר אחוות האם המקורית שלה הייתה “השאיפה לפסגה”. בית האם המקורי נהרס במהלך הגדימה של בית טרמר.
בהקמתה היא הייתה אחד הנסיונות הראשונים ליצירת אחוות של בתים מגוונים. 50 שנה לאחר הקמתה החלו מאבקי כוח פנימיים בין המאגוסים בבית האם לבין הפרקים. מאבקים אלו הובילו אט אט לשיווי משקל שמהווה היום את הבסיס לפעילותה היום יומית. כרגע, האחווה מאכלסת שישה מאגוסים וכוללת תשעה פרקים נוספים. מתוך תשעה אלו, חמישה מאכלסים מאגוס אחד בלבד.
בית האם מאכלס בעיקר קווזיטורים, חלקם מבית גורניקוס. מתוך כך, אחווה זו היא בעלת חשיבות מהותית לחיי היום יום של הטריביונל. פעם בשנה, עורכת האחווה יריד באמצע הקיץ. ליריד זה מגיע נציג מכל אחד מהפרקים. בנוסף, כינוסים של הטריביונל בדרך כלל נקבעים לעת זו ומאגוסים מכל רחבי הטריביונל מגיעים ליריד (אם מסיבה רשמית או לא) ומחליפים ביניהם דיעות, רעיונות וסחורה.

אחוות הצפון הקפוא

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid