לומיניס אימפטוס

jupitertemple.jpg באזור הצפון מזרחי של האלפים שוכן מקדש עתיק שנבנה לכבודו של יופיטר בימי תהילתה של האימפריה הרומית. המקדש, שהתגלה בתחילת האלף, נותר נטוש במשך תקופה ארוכה, הן בשל הגישה אליו והן בשל העובדה שהויס, אותו ניתן למצוא במקדש, ניתן לאיסוף רק בתנאים מגבילים ביותר.
עתה, משנאספה המשלחת לחקר ההפרעה, הפך המקדש ל פרק.

המקדש נבנה על גבי רמה קטנה בין הרי האלפים. ממרחק, ניתן לראות, לעיתים, את קוי המתאר של המקדש ואת הגג שלו. הודות לעובדה כי הוא נמצא ברגיו בעל אורה של קסם, המקדש עדיין עומד שלם וללא פגע. הכניסה לרגיו אפשרית רק על ידי טיפוס בשביל הצר והמפותל המקיף את צלע ההר.
לבסוף, למבקר המתקרב נגלה לעין הפסל של יופיטר עצמו, מחזיק בידו ברק. בימי סערה, שבעה כדורים מתכתיים בתוך המקדש כולאים את הברק ומעבירים אותו אל הפסל. או אז, ניתן לאסוף אורם ויס מברק האבן הזוהר.

למקדש צמודות וילות קטנות ששימשו כמגורי חיילים ומגורים של הכוהנים. בנוסף, שבעה מגדלים מקיפים את המקדש ואלו שימשו כנראה מאגוסים מכת יופיטר. המגדלים אינם נראים מהקרקע, הם מוסתרים על ידי הרגיו וכל אחד מהם הוא למעשה רגיו בפני עצמו. גודלם מבחוץ נראה כשל מגדל תצפית ואילו בפנים מתברר כי הם גדולים יותר במציאות. המגדלים מרווחים בקומתם הראשונה ובעלי מדרגות לקומה עליונה פתוחה לאוויר.

אתם כנראה תקימו את הספריה והיכל הכינוסים במקדש. הרגיו העיקרי (הרמה) הוא ברמה 3. המקדש הוא ברמה 5 ואילו המגדלים ברמה 6. ניתן להקים בקתות גם באזורים נמוכים יותר מחוץ לרגיו, אולם אלו יהיו חשופים יותר לסכנות.

ניהול לוגיסטי של האחווה

לומיניס אימפטוס

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid