כללים לבניית אחווה

קובץ לבניית אחווה (גרסת ניסיון)

Source of Income Hook or Boon Annual Income (pounds)
(None) Poverty Hook (Major) 0
Lesser Poverty Hook (Minor) 40
Typical n/a 100
Greater Wealth Boon (Minor) 250
Legendary Wealth Boon (Major) 1000

אפשרויות הכנסה

 • פשע: שוד דרכים, דמי חסות (שלא כחוק), הברחה, סחטנות, זיוף, ריגול ומתן שירותים נפשעים. ייתכן וחלק מהויס של האחווה מנוצל (כנראה מנטם או אימג’ינם) מנוצל לצורך המשאב.
 • ייעור: כריתת עצים וציד. ניתן להעשיר באמצעות ויס (הרבם, אנימל וגם קריאו). יכול להיות משולב עם מקור ויס כמו הרבם או אנימל.
 • משק חי: בשר, גבינות, חלב, צמר, דבש וכו’. ניתן להעשיר באמצעות ויס (הרבם, אנימל וגם קריאו). יכול להיות משולב עם מקור ויס כמו הרבם או אנימל.
 • מלאכה: ייצור של כלים ומכונות. כלים קסומים עשויים להעשיר מקור זה. ניתן לשלב עם מקורות ויס של אימג’נם או כל מקור אחר שמתאים לתוצר.
 • כרייה: מחצב כמו אבן או מתכת. כלים קסומים או קסמים עשויים להחיש ולהעשיר את המקור (בעיקר טראם). אפשר לשלב עם מקורות ויס כמו טראם או וים.
 • כלכלה: בנקאות, הלוואות וכו’. לא לשכוח שהלוואה בריבית היא חטא.
 • מתן שירותים: שירותים ארציים כמו ייעוץ, לוחמים, הדרכה בהרים.
 • אגרה.
 • מסחר ותעבורה של סחורות.
 • שירותים קסומים. קסם שמשפיע על הארציים עשוי להוביל לעונש אם יתגלה.

חישוב נקודות תושבים

Inhabitant Points
Magus, Noble 5
Companion 3
Specialist, Craftsman 2
Other Covenfolk 1
Horse 1

אנשי משק

 • מומחים: מומחה רגיל (נפח, נגר וכו’) מוריד את העלות השנתית של האחווה ב- 1 ועוד חצי מהיכולת הרלוונטית שלו בעיגול כלפי מטה (למשל נפח עם יכולת חמש מוריד את העלות בשלושה פאונד). מומחה נדיר (נפח זכוכית, צורף וכו’) מוריד את העלות בכמות פאונדים השווה ליכולת שלו. הגבול לחסכון בעלות בכל קטגוריה מצויין בטבלה. שימו לב שמומחים מסויימים אינם חוסכים עלויות אלא רק מאפשרים לאחווה לבצע פעולות נוספות (כמו כורכים שמאפשרים יצירה של ספרים באיכות גבוהה).
 • משרתים: על מנת לחשב את מינימום המשרתים הנחוצים, יש לחלק את נקודות השוהים באחווה (למעט פועלים, משרתים ועגלונים) ב- 10 ולהכפיל בשתיים.
 • פועלים: פועלים מורידים את העלות השנתית של הצידה הנצרכת בפאונד אחד, עד לחסכון מצטבר של חצי מהתחזוקה השנתית.
 • עגלונים: על מנת לחשב את מינימום העגלונים הנחוצים, יש להחסיר מנקודות השוהים באחווה (למעט פועלים ועגלונים) את כמות הפועלים כפול 2. חלקו ב- 10 לקבלת מספר העגלונים.

באחווה בה יש חמישה מאגוסים (30 נק’), שלושה מלווים (9), שלושה מומחים (6) וחמישה עשר גרוגים (15) נקודות השוהים שוות ל 60. לאחווה זו נחוצים 12 משרתים. אם באחווה יהיו 9 פועלים, יהיה צורך לאחווה בחמישה עגלונים (72-18)/10=5. בסופו של דבר, נקודות השוהים באחווה יהיו שוות ל- 86.

הוצאות

באופן כללי, ההוצאות של האחווה שוות בערך לנקודות התושבים שלה. אחווה עם חמישה מאגוסים, חמישה מלווים, עשרים גרוגים לוחמים (עלות ציודם הוא פאונד), חמישה מומחים ועשרה סוסים, זקוקה לשבעה משרתים, שמונה פועלים ושני עגלונים. לכן, ההוצאות השנתית יהיו בערך:

5x5+3x5+2x5+20x1+1+17x1=88

חישוב ההוצאות באופן מדוייק

בניינים

עלות זו רלוונטית אך ורק לבניינים מחוץ לרגיו. בניינים בתוך הרגיו נמצאים תחת השפעה קסומה השומרת עליהם מתוחזקים באופן מתמיד, כל עוד לא נעשה להם נזק במזיד. לצורך העניין, הרגיו יכול להכיל עד 100 נקודות של שוהים.
העלות לבניינים מחוץ לרגיו היא פאונד לכל עשר נקודות שוהים באחווה. בנוסף, ביצורים פשוטים עולים שני פאונד וביצורים מעולים עולים חמישה פאונד.

מעבדות

מעבדה רגילה, ללא דמי אחזקה עולה פאונד אחד לכל שנה. מעבדות יקרות יותר עולות פאונד אחד לכל עשר נקודות בטבלה:

Upkeep Points
–5 1
–4 2
–3 3
–2 5
–1 7
0 10
+1 15
+2 30
+3 60
+4 100
+5 150

ציוד מתכלה

ציוד מתכלה עולה שני פאונד על כל עשר נקודות של אנשי האחווה.

צידה

צידה עולה חמישה פאונד על כל עשר נקודות של אנשי אחווה.

מסים

ייתכן ולאחווה יש מסים שהיא צריכה לשלם.

משכורות

גרוגים לא מקבלים באמת משכורות, אלא סוג של תשורות כמו דמי כיס חודשיים או רשות להשתמש באספקה של האחווה. העלות מבחינת משכורות באחווה היא שני פאונד על כל עשר נקודות של אנשי אחווה.
בנוסף, חיילים מנוסים או מומחים מקבלים פאונד בשנה לכל לוחם.

נשקים

הטבלה הבאה מסכמת את העלות לנשקים באחווה. עלות זו כוללת תחזוקה והחלפה והיא גם הדרך לקבוע איזה נשקים מחזיקים הגרוגים באחווה. העלות הסופית היא מספר הנקודות לחלק ל- 320. לכן, עשרים גרוגים מצויידים בשריון מלא וארבעה נשקים כל אחד יעלו לאחווה שני פאונד כל שנה (640 נקודות).

Inexpensive Standard Expensive
Weapon or shield 1 4 16
Partial armor 2 8 32
Full armour 4 16 64
Ballista or light catapult n/a n/a 16
Heavy catapult or trebuchet n/a n/a 32

כלי כתיבה

כתיבה היא הוצאה ניכרת באחווה או מנזר. ההוצאה היא פאונד אחד לכל מאגוס, כורך או סופר באחווה.

חסכון בהוצאות

 • פועלים: יכולים להביא לחסכון של עד חצי מעלות הצידה השנתית של האחווה.
 • מומחים: יכולים להביא לחסכון של 20%-50% מהוצאות האחווה על פי הטבלה. כל תקרה (Saving Limit) היא החיסכון המקסימלי של כל המומחים באותה ההתמחות (למשל, כל הנפחים או כל הרצענים):
Category of Expenditure Example Craftsmen Saving Limit
Buildings stonemason, carpenter, furniture maker, thatcher 50%
Consumables blacksmith, carpenter, candlemaker, tinker, weaver, leatherworker, cooper, cobbler 20%
Laboratories glass-blower, goldsmith, silversmith, lapidary, mechanic, toolmaker 20%
Provisions brewer, vintner 20%
Weapons and Armor swordsmith, armorer, bowyer 50%
Writing Materials percamenarius, ink-maker 50%

סיכום הוצאות

את סיכום ההוצאות ניתן לעבד בטבלה הבאה:

Yearly Expenditure Rule Summary Cost Saving Limit Expenditure Notes
Buildings 1 pound per 10 pts. Inhabitants 50% per craft
Consumables 2 pounds per 10 pts. Inhabitants 20% per craft
Laboratories 1 pound per 10 pts. Laboratories 20% per craft
Provisions 5 pounds per 10 pts. Inhabitants 50% + 20% per craft
Titles debts and taxes
Wages 2 points per 10 pts. Inhabitants
Weapons and Armor 1 pound per 320 points Weapons and Armor 50% per craft
Writing Materials 1 pound per Magus and book specialist 50% per craft

כללים לבניית אחווה

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid