הופלייטים (Hoplites)

ההופלייטים האלפיניים הם מעין חיל מילואים שמשרת את הקווזיטורים ברחבי הטריביונל. הופלייטים פועלים על פי פקודות הקווזיטורים ומתוך כך מעשיהם נחשבים לחוקיים גם במקרים קיצוניים של רצח מאגוס שלא במסגרת הצעדה או קרב קוסמים.
ההופלייטים זכאים פעמים רבות לשלל הקורבן שלהם, אולם מכיוון שהם מתפקדים בדרך כלל יותר כשומרים ופחות כמוציאים להורג, הם זכאים לתשורות אחרות (כגון גישה לחפצי קסם, ספרים ושיקויי הארכת חיים) בתמורה לשירותם.

הופלייטים (Hoplites)

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid