נידוי (Ostracizing)

בכל שבע שנים, הפעולה הראשונה של כינוס הטריביונל היא לקבוע האם אחד מהמאגוסים ינודה מהטריביונל. החלטה זו מבוצעת באמצעות הצבעה. כל מאגוס מקבל לידיו לוח קטן בשם “פיסה” (shred) והוא כותב עליו את שמו של מאגוס אחד שברצונו להגלות. ניתן להשאיר את הלוח ריק.
במידה ולפחות מאגוס אחד בעל הקולות הרבים ביותר, קיבל יותר מרבע מהקולות בערימת הפיסות, אותו המאגוס חייב לעזוב את הטריביונל לפני הירח המלא השני הבא או לעבור הצעדה (March).
ההגלייה היא לשבע השנים הקרובות, אם כי מעטים הם אלו המנסים לשוב לטריביונל ומעטים עוד יותר הם אלו ששבים ולא מוגלים שנית.

עמוד 12-13 SoI

נידוי (Ostracizing)

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid