Tag: פרק

Results

  • לומיניס אימפטוס

    [[File:574136 | class=media-item-align-left | 325x221px | jupitertemple.jpg]] באזור הצפון מזרחי של האלפים שוכן מקדש עתיק שנבנה לכבודו של יופיטר בימי תהילתה של האימפריה הרומית. המקדש, שהתגלה בתחילת האלף, נותר נטוש במשך תקופה ארוכה, הן בשל הגישה אליו והן …