Tag: Schönborn

Results

  • Baron Hugo Schönborn

    הברון הוגו (1179) הוא המושל של העיירה [[קיצבוהל | קיצבוהל]] ובעל הקרקעות מסביב לה. בנוסף לכך, הברון הוא גם חבר ב[[מסדר החוֹחַ | מסדר החוֹחַ]]. הברון חי בקיצבוהל ביחד עם רעייתו, הליידי ארמנגרדה ובתו האנלור. האנלור ושלושת אחיה הגדולים …

  • Hannelore Schönborn

    הנאלור היא בתו הצעירה של הברון [[:baron-hugo | הוגו]]. הנאלור היא ילדה שגדלה מאז ומתמיד בסביבה המפנקת והמוגנת של אחוזת אביה. אמה נפטרה בעת לידתה ואמה החורגת היא [[:lady-ermengarde-sch-nborn | הליידי ארמנגארד]]. בגיל שבע עשרה, פגשה …