Tag: St Wiborada

Results

  • Rachlidis

    ראכלידיס היא אם המנזר של [[סט וויבורדה | סט וויבורדה]]. ראכלידיס נולדה בשנת 1188 ונבחרה לראשות המנזר ב- 1218. למרות גילה הצעיר יחסית, היא מתפקדת כמנהיגה חמורת סבר ודקדקנית. היא נוטה להתייחס לאנשים שסביבה כאל ילדים קטנים המתפתים במהרה וזקוקים להדרכה מתמדת. …