חקר כאוס

חקר של התופעה הכאוטית מתבצע כמו חקר לטובת פריצת דרך. בכל עונת חקר, יש לחקור בשיטת experimentation. בזריקת קוביית הניסוי, חובה להשיג תוצאה של “סיפור” או “תגלית”. ניתן, בדומה למחקר אחר, להוסיף לתוצאת הקובייה עד חמישית מתאוריית הקסם של המאגוס (עיגול כלפי מעלה).
כאשר התוצאה היא סיפור, ייחשף בפני הקבוצה או השחקן פרט סיפורי הקשור לקסם הכאוטי. הפרט הסיפורי הוא בבחינת פגם סיפורי והוא בדרך כלל מסבך את הדמות או האחווה.
כאשר התוצאה היא תגלית, ייחשף בפני החבורה פרט הנוגע לקסם הכאוטי. פרט זה עשוי להיות מידע חשוב, אלמנט סיפורי שמקדם את העלילה לטובת הדמות או בונוס בדמות של נקודות.
כך או כך, בהנחה שבעונה עוקבת כלשהי המאגוס הממציא מייצר טקסט מעבדה המתאר את תגליותיו, הנקודות מצטברות באופן קבוצתי עד לפריצת דרך. אין צורך לקבע את פריצת הדרך.

חקר כאוס

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid